SIS - het studentinformatiesysteem - student.uva.nl (2022)

Cookie Consent

De UvA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Die worden ook benut om bijvoorbeeld YouTube-video's te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Dat betekent dat je internetgedrag kan worden gevolgd. Als je op ‘Accepteer alle cookies’ klikt, ga je hiermee akkoord.

Welke opleiding volg je?

SIS - het studentinformatiesysteem - student.uva.nl (1)

Laatst gewijzigd op 01-08-2022

In SIS kun je de status van je inschrijving controleren en je studieresultaten inzien. Soms gebruik je SIS ook om je aan te melden voor vakken, een verzoekschrift in te dienen bij de Examencommissie of om je diploma aan te vragen. De regels verschillen per opleiding, dus lees zorgvuldig welke procedure er voor jou geldt per onderwerp. Check je studieresultaten

Ga direct naar SIS

Toon informatie voor jouw opleiding

Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.

(Video) School of Engineering & Applied Sciences Q&A - Virtual Days on the Lawn 2021
 • Status van je inschrijving controleren

  Is je inschrijving nog niet afgerond? Controleer de status van je inschrijving via SIS.

  (Video) GET VISA TO CANADA IN LESS THAN 3 MONTHS: student visa, requirements, expenses , timeline
 • Je studieresultaten inzien

  In het Student Informatie Systeem (SIS) van de UvA kun je al je studieresultaten inzien. Lees hoe je jouw resultaten vindt.

 • De opbouw van je studieprogramma en studieplan

  Je studieplan geeft inzicht in de opbouw van je studieprogramma en je studievoortgang. Het is een handig middel om je studie te plannen en je keuzeruimte in te delen.

 • Documenten aanvragen

  Heb je een een Bewijs van Inschrijving, een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC), een Afstudeerverklaring, of een ander document nodig? Lees op deze pagina hoe je die aanvraagt.

Kijk ook bij

ICT, accounts en apps
(Video) 13-year-old's father confronts teacher who sexually abused his son

FAQs

Wat is SIS UvA? ›

Het studententijdschrift van de UvA en de HvA, Folia, schrijft in zijn nieuwste editie over de problemen met het Studenten Informatie Systeem, kortweg SIS. Het systeem werd bedacht in 2004 en zou in 2008 uitgerold moeten zijn, maar pas in 2010 werd begonnen met een gefaseerde uitrol.

Hoe download ik mijn cijferlijst UvA? ›

De afdeling Documentaire informatievoorziening (DIV) van de UvA kan je aan een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst helpen. Als je je diploma kwijt bent, kun je een extract of gewaarmerkte kopie uit het examenregister aanvragen.

Hoeveel studiepunten heb ik UvA? ›

Volgens het reguliere studieprogramma volg je 30 EC aan vakken per semester. Wil je meer vakken volgen? Je mag je voor maximaal 42 EC per semester aanmelden.

Welke studies heeft de UvA? ›

Alle bacheloropleidingen
 • Kunst en Cultuur (15)
 • Onderwijs en Opvoeding (5)
 • Communicatie en Media (8)
 • Economie en Bedrijfskunde (12)
 • Aarde en Milieu (6)
 • Exact en Informatica (8)
 • Gezondheid (7)
 • Brede opleidingen (14)

Waar kan je je studiepunten zien HvA? ›

Studievoortgangregistratie: SIS

In dit systeem staat alles wat met de studie van een student te maken heeft, zoals de studievereisten (studiepuntenoverzicht) en zijn/haar resultaten. Ook de inschrijving bij de HvA-opleiding wordt hier bijgehouden. Zie ook http://www.hva.nl/sis.

Hoe lang blijven diploma's bewaard? ›

Vaak staat in je OER beschreven hoe lang de school je toets- en examenresultaten bewaart. Gemiddeld is dat zo'n 18 maanden na het behalen van het diploma. Je diploma moet de school op basis van de archiefwet 50 jaar bewaren.

Waar kan ik mijn cijferlijst vinden? ›

Als u uw diploma, certificaat of cijferlijst kwijt bent, kunt u een uittreksel aanvragen van uw diplomagegevens. Dit kan digitaal of op papier. U vraagt het document aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit kan ook als u een andere naam hebt gekregen of van geslacht bent veranderd.

Hoe kan ik mijn diploma online zien? ›

U kunt op Mijn diploma's gratis een uittreksel van uw diplomagegevens downloaden. Staat het schooljaar waarin u uw diploma heeft gehaald in het Mijn diploma's ? Dan kunt u uw diplomagegevens bekijken door in te loggen op Mijn DUO. U heeft hiervoor een DigiD met sms-controle nodig.

Welke universiteit is beter VU of UvA? ›

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is opnieuw onderaan geëindigd in de lijst van universiteiten van de Keuzegids Universiteiten 2018. Met 53,5 uit 100 punten eindigt de UvA opnieuw op de laatste plaats van alle Nederlandse universiteiten. De VU scoort dit jaar juist iets beter.

Wat is het verschil tussen een bachelor en een master? ›

Een bacheloropleiding volgt u aan een hogeschool of universiteit. Een masteropleiding volgt u meestal aan de universiteit. Maar ook hogescholen bieden masteropleidingen aan.

Hoe lang zit je op de universiteit? ›

Het eerste jaar heeft een studielast van 60 studiepunten en voor een driejarige bacheloropleiding moeten 180 studiepunten behaald worden. Een volledige WO-studie van drie jaar bachelor plus een éénjarige master is 240 studiepunten.

Wat als je je eerste jaar universiteit niet haalt? ›

Als het Bindend Studieadvies op het eind van het studiejaar niet gehaald is, dan is het tijd voor bezinning. De student moet zichzelf indringend afvragen waar dat nou door komt. Ik adviseer om niet zonder nadenken meteen weer aan een nieuwe opleiding te beginnen. De student moet zichzelf een 'adempauze' gunnen.

Wat gebeurt er als je je propedeuse niet haalt in je 2e jaar? ›

Wat als je je propedeuse op het hbo niet haalt? Als het je niet lukt om in je eerste jaar voldoende studiepunten te halen of je propedeuse niet binnen twee jaar, moet je dus in de meeste gevallen stoppen met je studie. Je moet dan op zoek naar een andere bachelor en vaak ook naar een andere hogeschool.

Kun je studiepunten kopen? ›

Per academiejaar krijg je dan 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt. Je behaalde een diploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo5), hebt een leerkrediet lager dan 60 en wil opnieuw inschrijven. Je leerkrediet wordt dan bij inschrijving aangevuld tot 60 studiepunten.

Heb je een BSA in het tweede jaar? ›

Hoeveel studiepunten je voor een positief BSA nodig hebt, verschilt per opleiding. Meestal ligt dit rond de 50 ECTS. Het resterende aantal punten van het eerste jaar moet je in het tweede jaar halen. Als jij in het tweede jaar niet je BSA haalt moet jij alsnog verplicht stoppen met de opleiding.

Hoeveel studiepunten heb ik HvA? ›

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA).

Hoe lang heeft een docent om na te kijken? ›

Er zijn pas echt harde eisen op het HBO/Universiteit zoals bijv hier: "Een examinator (=docent) moet uiterlijk 15 werkdagen na een tentamen de uitslag hiervan vastgesteld hebben en de nodige gegevens aan de administratie van de faculteit hebben verschaft.

Kan je een diploma kopen? ›

Het antwoord op deze vraag is “Ja” u kunt tegenwoordig een diploma kopen met registratie. Wij hanteren een waterdichte methode waardoor u 100% veilig bent en geen problemen krijgt. U kunt deze registratie ook nakijken door in te loggen in het duo-register.

Wat te doen met oude diploma's? ›

Heeft u een oud diploma van een middelbare beroepsopleiding? Dan kunt u een diplomabeschrijving aanvragen bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Diplomabeschrijvingen van diploma's in het hoger onderwijs vraagt u aan bij het Nuffic.

Waarom staat mijn diploma niet op DUO? ›

Als je diploma niet bij DUO is geregistreerd moet je een kopie van je diploma opvragen op je school. Je school moet je diploma op basis van de archiefwet 50 jaar bewaren. Met name diploma's die voor 1996 zijn behaald zijn echter niet altijd meer beschikbaar op scholen.

Wat is het niveau van mijn diploma? ›

Ga daarvoor naar de diplomalijst. Daarnaast geeft SBB verklaringen af over de waarde van oude mbo-diploma's in vergelijking met het huidige onderwijssysteem. In deze persoonlijke verklaring staat met welk niveau binnen de huidige kwalificatiestructuur een opleiding vergelijkbaar is.

Welke diploma's staan in het diplomaregister? ›

In het diplomaregister zijn diplomagegevens opgenomen van de volgende onderwijssoorten: Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1996 * Hoger beroepsonderwijs vanaf 1996. Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 2007 **

Hoe kom ik aan een gewaarmerkte kopie van mijn diploma? ›

Download een uittreksel van je diploma via het diplomaregister van DUO. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft dezelfde waarde als een papieren gewaarmerkte kopie. Vul het Aanvraagformulier verklaring in en ontvang het gewaarmerkte kopie per post of e-mail.

Welke naam komt er op je diploma? ›

Naam. Een school voor het voortgezet onderwijs mag zelf bepalen of de officiële naam of de roepnaam van de kandidaat op het diploma komt te staan. Het is aan te raden om de officiële naamsgegevens uit de BRP voluit te vermelden. Voor het mbo is dit verplicht.

Hoe lang duurt het voordat je diploma in duo staat? ›

Hebt u een nieuw diploma behaald? Afhankelijk van uw opleiding kan het 2 tot 8 weken duren voordat uw diploma in Mijn diploma's staat.

Hoe kun je controleren of iemand een diploma heeft? ›

Met de Diplomahulp van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u controleren of uw diploma in Mijn diploma's staat. U kunt uw diplomagegevens bekijken door in te loggen op Mijn DUO. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wat is je UvA ID? ›

Je ontvangt automatisch een UvAnetID bij indiensttreding. Het UvAnetID geeft toegang tot diverse ICT-faciliteiten. Medewerkers die in dienst van de UvA zijn hebben met hun UvAnetID toegang tot onder andere: het UvA-netwerk.

Wat is je UvA mail adres? ›

Zodra je definitief bent ingeschreven aan de UvA, ontvang je een UvA-e-mailadres (voornaam.achternaam@student.uva.nl).

Wat is matching UvA? ›

UvA Matching (ook wel studiekeuzecheck) is een verplicht onderdeel van de inschrijving voor een bacheloropleiding. De student maakt kennis met de studie en het onderwijs, nog voordat de studie echt aanvangt. Dit vergroot de kans dat een student straks succesvol is in de gekozen opleiding.

Hoe printen UvA? ›

Voor het printen en kopiëren van materialen moet vooraf betaaltegoed op de lenerspas worden geladen. Dit kan via de oplaadpunten op de UB Singel en het Allard Pierson. Scannen is gratis. Scans kunnen worden opgeslagen op een usb-stick of naar een e-mailadres worden gestuurd.

Hoe lang mag je over je bachelor doen vu? ›

De studiepunten kun je, na je BSA, in een langzamer tempo halen. Veel studenten doen vier jaar over een driejarige universitaire bacheloropleiding. Hbo studenten doen vaak vijf jaar over hun vierjarige bacheloropleiding. Je mag er, als je Bindend Studieadvies positief is, langer over doen.

Is Studiekeuzecheck verplicht vu? ›

De VU Studiekeuzecheck geldt voor iedereen die zich inschrijft voor het eerste jaar van een VU bacheloropleiding. Als je je voor meerdere bacheloropleidingen aan de VU hebt aangemeld, moet je voor alle bacheloropleidingen de volledige Studiekeuzecheck doorlopen.

Videos

1. Financial Aid at the UVa School of Nursing
(MyOASS)
2. First-Year Admission and Financial Aid Session- Virtual Event Series Week Fall 2021
(UVA Office of Admission)
3. Aftermath of a Chimpanzee Murder Caught in Rare Video | National Geographic
(National Geographic)
4. Heartbreaking Moment When Kids Learn About White Privilege | The School That Tried to End Racism
(Channel 4)
5. Women Share Sorority Horror Stories
(As/Is)
6. (Update) New Headway Elementary Student's Book 4th :All Units -01-12 Full
(HEAK RITHY)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 11/26/2022

Views: 5955

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.